جدید ترین اخبار و مطالب حقوقی


خواهشمند است جهت مشاهده اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


با سپاسادامه مطلب...
ارسال در تاريخ نهم مرداد ۱۳۹۱ توسط مدیر


خواهشمند است جهت مشاهده متن دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


با سپاسادامه مطلب...
ارسال در تاريخ بیست و ششم تیر ۱۳۹۱ توسط مدیر
بخشنامه شماره 100/5785/9000 ـ 23/2/1391 به رؤساي كل دادگستري استان‌ها
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19572 مورخ 26/2/1391
شماره100/5848/9000 ـ 23/2/1391

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
تصوير بخشنامه شماره 100/5785/9000 ـ 23/2/1391 رياست محترم قوه قضائيه جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث

شماره100/5785/9000 ـ 23/2/1391
بخشنامه شماره 100/5785/9000 ـ 23/2/1391
به رؤساي محترم كل دادگستري استانها
اكنون كه به لطف خداوند سبحان و با همت و تلاش همه دست‌اندركاران، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم در مراكز استان‌ها مستقر و بحمدالله در زماني كوتاه، اقدامات شايسته‌اي به انجام رسيده است ضرورت دارد موضوع پيشگيري در سطح شهرستان نيز با جديّت پيگيري شود.
لذا مقتضي است دادستان‌هاي محترم شهرستان‌ها علاوه بر انجام وظايف مربوط به دادستاني، مسئوليت پيشگيري از وقوع جرم در حوزه شهرستان را با هماهنگي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان و تعامل با ساير دستگاه‌هاي اجرايي، بخش عمومي و مردمي و در چارچوب قوانين و مقررات و سياست‌هاي ابلاغي به انجام رسانند.

رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني

ارسال در تاريخ چهاردهم خرداد ۱۳۹۱ توسط مدیر


برای مطالعه بخشنامه رئیس قوه قضاییه به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر كشور شمارۀ  9000 به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ شانزدهم فروردین ۱۳۹۱ توسط مدیر

بخشنامه شماره 100/27609/9000 قوه قضائيه
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19386 مورخ 31/6/1390
شماره100/27609/9000 ـ‌ 29/6/1390
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
تصوير بخشنامه شماره 100/27609/9000ـ 29/6/1390 رياست محترم قوه قضائيه جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث


بخشنامه به كليه كاركنان قضائي و اداري قوه قضائيه
حسـب گزارش‌هاي واصله، برخي از كاركنان قضائي و اداري دسـتگاه قضـائي در دانشگاه‌هاي خارج از كشور به ويژه كشـورهاي همسايه شمالي و جنوبي، اشتغال به تحصيل دارند كه اين امر احتمال بروز مشكلاتي به جهت كيفيت آموزش، اخلال در روند دادرسي و عدم رعايت شئونات قضائي، حرفه‌اي و سازماني را به دنبال خواهد داشت؛ لذا مقتضي است در اين خصوص ضمن رعايت مفاد فصل نهم قانون مديريت خدمات كشوري و نظامات حاكم بر رفتار قضات و كارمندان، موارد ذيل توسط مراجع مربوطه و كاركنان دستگاه قضائي رعايت و اجرا گردد:
1
ـ كليه سفرهاي تحصيلي خارج از كشور كاركنان قضائي و اداري قوه قضائيه با رعايت مفاد بخشنامه شماره 4852/86/1 مورخ 28/4/1386 رياست محترم وقت قوه قـضائيه، منوط به تـصويب در كميته مسافرت‌هاي خارجي قوه قضائيه مي‌باشد و در صورت ضرورت، قبلاً از طريق كميته مذكور مورد بررسي و تصويب قرار گرفته و آنگاه اقدام گردد.
2
ـ بـه منظور ارتقاء امـر آموزش و پيشـگيري از اخـلال در رونـد دادرسـي به جهـت غيبـت طولاني قضات شاغل به تحصيل در خارج از كشور، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه موظف است تدابيري اتخاذ نمايد تا برابر ضوابط و مقررات مربوطه امكان ادامه تحصيل كاركنان در داخل كشور و با كيفيت مناسب فراهم شود.
3
ـ ارزشيابي و اعمال مزاياي مدارك تحصيلي كه از دانشگاههاي خارج از كشور توسط كاركنان قضائي و اداري قوه قضائيه و سازمانهاي وابسته كسب مي‌شود بايد توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اطلاعات تأييد گردد. مقتضي است معاونت اداري و مالي و اداره كل كارگزيني قضات قبل از ترتيب اثر دادن به مدارك تحصيلي ارائه شده نسبت به استعلام از وزارت مزبور جهت صدور ارزشنامه تحصيلي اقدام لازم را به عمل آورند.
نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه حسب مورد با دادسراي انتظامي قضات و حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه مي‌باشد.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني

ارسال در تاريخ بیست و یکم آبان ۱۳۹۰ توسط مدیر
 بخشنامه های رئیس قوه قضائیهادامه مطلب...
ارسال در تاريخ بیستم آبان ۱۳۸۷ توسط مدیر
.: Weblog Themes By Blog Skin :.